Woordenlijst Duits milieu en duurzaamheid

Belangrijke woorden voor uw gesprekken over het milieu of duurzaamheid

 Wist u dat in Duitsland alle grote detailhandelaren bezig zijn met duurzaamheidsinitiatieven en dat de wettelijke voorschriften inzake sociale en ecologische duurzaamheidsaspecten steeds strenger worden, zodat ook onverantwoord gedrag steeds meer bij wet is uitgesloten? 

Lees verder

Zakendoen met Duitsers

Wat handig is om te weten over de Duitse taal als u met Duitsers zaken doet

Moet ik Duits leren als ik met Duitsers zaken doe of samenwerk?

Om maar met de deur in huis te vallen: u kunt er niet van op aan dat uw Duitse gesprekspartner Engels spreekt of, misschien nog wel belangrijker, Engels wíl spreken. Wilt u met Duitsers of in Duitsland zaken doen of werken, spreek en schrijf dan in het Duits.

Lees verder

E-mailen naar Duitse klanten en relaties

Tips voor zakelijke e-mails in de Duitse taal

Duits spreken is één ding, Duits schrijven is weer iets anders. Niet alleen vallen bij een geschreven tekst grammaticafouten eerder op dan bij een gesprek, ook bestaan voor brieven en e-mails in veel talen bepaalde conventies en vaste formuleringen. Het is niet voldoende om de Nederlandse tekst direct te vertalen of door een vertaalmachine te laten vertalen.

Lees verder

Bellen met klanten in Duitsland

Tips voor zakelijke telefoongesprekken in het Duits

Als u telefoneert in een vreemde taal bent u afhankelijk van uw taalkennis, omdat u niet ‘met handen en voeten’ kunt spreken. Dan is het handig te weten wat voor zinnen u kunt verwachten als u belt of gebeld wordt. En natuurlijk wat u zelf kunt zeggen!

Lees verder

Jonge vrouw met donker gekruld haar trekt haar schouders op, handen open, mimiek oeps foutje, voor geel achtergrond

Blunders om te vermijden als u in het Duits communiceert

Dat is niet slim – maar wel erg!

Je noemt ze ’valse vrienden’ – woorden in verschillende talen, die erg op elkaar lijken, maar niet hetzelfde betekenen. Hoe meer de talen met elkaar verwant zijn, hoe meer valse vrienden er zijn. Sommige blunders zijn onschuldig, ze leiden hooguit tot hilarische momenten. Maar er zijn ook blunders die bij je Duitse relatie of contact tot ernstige irritatie kunnen leiden en die je derhalve beter kunt vermijden.

Lees verder

De Duitse vertalingen van het woord 'luisteren'

Luisteren - een Nederlands woord - en de Duitse vertalingen

Onlangs heb ik een blog gepubliceerd met een lijst van Duitse podcasts. Al schrijvend dacht ik aan het zintuig waarmee je een podcast waarneemt, de oren, en aan wat je doet, namelijk luisteren.

Lees verder

Zo spreek je in het Duits over verwachtingen, voornemens of vermoedens

In het Duits over voornemens, verwachtingen of vermoedens spreken? Zo doe je dat

Aan het begin van een nieuw jaar vragen ons af wat het nieuwe jaar zal brengen. Of we hebben al ideeën en plannen voor het nieuwe jaar. Daarnaast kunnen we zo onze vermoedens hebben over wat er staat te gebeuren. Of we hebben wensen. Dit geldt niet alleen voor u als persoon, maar ook voor bedrijven en organisaties. 

Lees verder

Hoe je mensen in een mailing of op een website benaderd in het Duits

Mevrouw, de ‘Managerin’

Der, die, das …

Der, die, das – iedereen die ooit Duits heeft gehad op school, kent deze woordjes en weet dat die in de Duitse grammatica een nogal prominente rol spelen. Der staat voor ‘mannelijke’ woorden, zoals der Tisch of der Stuhl, die voor ‘vrouwelijke’ woorden, zoals die Kleidung of die Straße.  Bij personen en dieren nemen we mannelijk en vrouwelijk heel letterlijk en zo duiden we mannelijke personen en dieren normaal gesproken met der-woorden en vrouwelijke met die-woorden aan: der Mann, der Arzt, der König versus die Frau, die Ärztin, die Königin.

Lees verder

Betekenis 'zakelijk Duits'

Wat 'zakelijk Duits' betekent

Zakelijk Duits - wat houdt dat eigenlijk precies in?

U bent van plan om met uw bedrijf de Duitse markt op te gaan? Bent u al op de Duitse markt bezig? In dat geval loont goede kennis van zakelijk Duits. Maar wat is zakelijk Duits nu eigenlijk? En hoe onderscheidt het zich van ‘gewoon’ Duits?

Lees verder

Zo spreek je in het Duits over wandelen

Gaan, lopen en wandelen – een lekker actieve blog die je in beweging zet

Lopen of wandelen is  een geliefd onderwerp voor informele gesprekken voor of na een vergadering, tijdens een borrel of een zakelijk etentje. Het is handig als je de juiste woorden in de juiste context beheerst. 

Lees verder

Zinnen en woordenlijst voor uw conferencecall in het Duits

Handige zinnen en een woordenlijst voor uw conferencecall in het Duits

Vanwege de coronacrisis wordt sinds een aantal weken nauwelijks nog face-to-face vergaderd. Bezoeken bij dochterbedrijven, klanten, leveranciers of andere (zaken-)relaties zijn sinds de lockdown uit den boze. In plaats daarvan heeft men het vergaderen via videoconferencing ontdekt.
Uiteraard is dit in Duitsland net zo gaande als hier in Nederland.

Lees verder

Wetenswaardigheden over het Duitse woord 'Leute'

Wetenswaardigheden over het Duitse woord 'Leute'

Veel Nederlanders die Duits spreken, vertalen niet alleen uit het Nederlands, maar ook uit het Engels. Dat komt omdat men taalregels, die bij een bepaalde taal horen, ten onrechte en veelal onbewust toepast op een andere taal. Een van de meest voorkomende vertaalfouten die ik in mijn lessen tegenkom, heeft te maken met het Engelse woord ‘people’.

Lees verder

Woordenschat Duits thema tv

Een handige woordenlijst voor gesprekken over tv programma's in het Duits

TV kijken, al dan niet on-demand, is een ding.

Over tv kijken praten is een ander ding.

Ook in Duitsland zijn tv programma’s immers een goed onderwerp voor social talk. De onderwerpen zijn heel divers, diepgaand of juist luchtig en dat maakt het nu juist zo leuk om erover te praten.

Lees verder

Zo gebruik je 'Spaß' in het Duits

Hoe het woord 'Spaß' te gebruiken

wat een ‘Spaßvogel’ is en waarom u beter geen ‘Spaßverderber’ kunt zijn.

Telkens ben ik verrast dat meerdere cursisten dezelfde fouten maken. Ik vraag me af hoe dat komt. Soms ontdek ik gaandeweg de oorsprong van een fout. ‘Ich habe Spaß daran, die Ursache für den Fehler zu entdecken‘.

Ook het woord ‘Spaß’ wordt regelmatig in verkeerde samenstellingen gebruikt. Helaas heb ik nog niet kunnen ontdekken hoe dat komt.

Lees verder

 'Veel' en 'vaak' in het Duits

Wanneer men 'veel' letterlijk kan vertalen

en wanneer men 'oft' of 'häufig' gebruikt

Hoe zou u zeggen dat u regelmatig of zelfs vaak iets doet?

  1. ‘Ich fahre viel zu unserem Tochterunternehmen in Köln.’
  2. ‘Ich fahre oft zu unserem Tochterunternehmen in Köln.‘


Het juiste woord is B: Ich fahre oft zu unserem Tochterunternehmen in Köln.

Lees verder

De betekenis van het woord 'pünktlich' in het Duits

Wat Nederlanders bedoelen met het woord ‘pünktlich’

en wat het in het Duits betekent

In gesprekken over Duitsers beschrijven mijn gesprekspartners Duitsers regelmatig als ‘pünktlich’.

In de vele jaren dat ik in Nederland woon, heb ik geleerd dat Nederlanders net zo ‘pünktlich’ zijn. Mijn klanten zijn op tijd voor hun les, zakenpartners op tijd voor een afspraak, vergaderingen beginnen op tijd, (zwem-) lessen van onze kinderen begonnen op tijd, school begint op tijd… Er komt weleens iemand te laat. Maar dat gebeurt in Duitsland ook.

Lees verder

Vertaling van sinds en geleden naar het Duits

Zo vertaal je ‘sinds’ en ‘geleden’ naar het Duits

Stel u wilt over uw beroepservaring of opleiding praten.

Of u wilt in een presentatie voor een Duitstalig publiek over de geschiedenis van uw bedrijf vertellen.

Lees verder

Wat 'Wirtschaftsdeutsch' betekent

Wat 'Wirtschaftsdeutsch' betekent

Alle taalinstituten die Duits voor het zakenleven aanbieden, gebruiken hiervoor de term ‘zakelijk Duits‘. In cursussen, workshops of seminars ‘zakelijk Duits‘ leren de deelnemers de taal – woordenschat, uitdrukkingen, gezegden of grammatica - die ze nodig hebben voor hun werk in een bedrijf of organisatie. Denk aan zakelijke telefoongesprekken, presentaties of e-mails.

Laatst zat ik over de aanduiding ‘zakelijk‘ na te denken en vroeg me af of ‘zakelijk‘ wel de lading dekt.

Lees verder

Voor vertaalt naar het Duits

Zo vertaal je 'voor' naar het Duits

Heeft u opgemerkt dat het Nederlandse ‘voor’ niet altijd letterlijk vertaald kan worden?

In het Duits wordt in bepaalde zinnen ‘für’ gebruikt in plaats van ‘vor’.

Lees verder

Over steenkolenduits

Waarom Duits steenkoolachtig klinkt

Ben je je ervan bewust dat je vaak het werkwoord ’gaan‘ gebruikt?

1. Ik ga zo meteen met David bellen.
2. We gaan onze medewerkers een cursus Duits aanbieden.

Lees verder

Waarom Ordnung een belangrijk woord is in het Duits

Met dit woord scoort u in Duitsland

Kent u het woord ‘Ordnung‘?

Gebruikt u het ook in uw gesprekken?

Lees verder

Woordwolk met de woorden taal die Sprache Zahl getal

Is uw taalgebruik ondubbelzinnig als u Duits spreekt

of spreekt u 'die deutsche Zahl' nog niet zo goed?

Spelen 'valse vrienden' u parten zoals deze?

 

Lees verder

Gelukkig nieuwjaar in het Duits

Hoe je elkaar een 'Gelukkig Nieuwjaar' wenst in het Duits

Net zoals in Nederland wens je iedereen aan het begin van een nieuw jaar geluk en gezondheid.
Je zegt: ”Ein frohes neues Jahr” of in het kort: “Frohes Neues” (de wat informelere versie onder collega’s).

Lees verder

Wat u kunt zeggen als u zich voorstelt in Duitsland

Wat u kunt zeggen als u zich voorstelt in Duitsland

Wist u dat het voor een Duitser heel gebruikelijk is zich alleen met de achternaam voor te stellen?
Als u een volwassene, zoals een zakenpartner, collega of potentiële klant leert kennen, spreekt u hen in de meeste situaties met 'Herr' of 'Frau' en 'Sie' aan.

Lees verder

praktische uitdrukkingen voor uw dagelijks omgang met Duitsers

Een reeks praktische uitdrukkingen voor uw dagelijks omgang met Duitsers

In januari was ik jarig en ik kreeg veel felicitaties via de sociale media. Leuk! Stel, u werkt in een Duits bedrijf en er is een medewerker jarig en trakteert. U feliciteert hem of haar met: ”Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.” In Nederland feliciteert men iedereen. In Duitsland daarentegen feliciteert men alleen de jarige. De andere aanwezigen begroet u gewoon met “Guten Tag” of "Hallo".

Lees verder

Zakelijke kerstgroeten en nieuwjaarswensen in het Duits

Voorbeelden voor zakelijke kerstgroeten en nieuwjaarswensen in het Duits

Nog maar 14 dagen te gaan tot kerst. Nog ruim drie weken, dan begint een nieuw jaar.

In Duitsland worden, net zoals in Nederland, kerstkaarten en nieuwjaarswensen verstuurd, bij voorkeur in een envelop. Het is wat minder persoonlijk om onder je e-mail een groet te zetten. Het is een kwestie van smaak. Tenslotte worden ook in Duitsland e-cards verstuurd.

Lees verder

Het gebruik van titels in Duitsland

Van titels en andere aanspreekvormen in Duitsland

Verkeerde aanspreekvormen behoren tot de meest pijnlijke misstappen die u in Duitsland kunt maken. Het is mogelijk dat iemand daarop geïrriteerd of zelf beledigd reageert. Zorgvuldigheid en correct gedrag renderen en zijn aan te bevelen als u iets wilt bereiken bij degene met wie u spreekt.

Lees verder

Afwezigheidsberichten in het Duits

Voorbeelden voor uw afwezigheidsbericht in het Duits

Bij de voorbereiding voor mijn vakantie hoort een afwezigheidsmelding voor mijn e-mail. Enerzijds wil ik ontspannen en de e-mail uit kunnen zetten, anderzijds wil ik toch beschikbaar zijn indien er dringende vragen of opmerkingen zijn.

Lees verder

Het verschil tussen 'Uhr' en 'Stunde'

Het Duitse ‘Uhr’ betekent niet altijd hetzelfde als het Nederlandse ‘uur’

Er bestaat een grote gelijkenis tussen bepaalde Nederlandse en Duitse woorden. Hierdoor kan het gebeuren dat men in het Duits een woord gebruikt dat weliswaar bestaat maar in een andere context wordt gebruikt. Een voorbeeld is het woord 'Uhr'.

Lees verder

Groeten in het Duits

Hoe men elkaar in het Duits groet

Gaat u in een Duitstalig land of voor een Duitse werkgever werken, heeft u een afspraak met een Duitser, een congres of een beurs in Duitsland of Zwitserland of gaat u er solliciteren? Heeft u nagedacht over hoe men elkaar in het Duits groet? Kent u de gebruikelijke woorden?

Lees verder

 het gebruik van ringel-s in het Duits

De Gouden regels voor het gebruik van 'ss' en 'ß'

Tijdens mijn trainingen vragen cursisten mij regelmatig naar het gebruik van de letter 'ß'. De 'ß' bestaat alleen in de Duitse taal. Geen wonder, dat men erover struikelt. De letter heet officieel 'eszett', maar men schrijft 'ß'. In Duitsland heeft hij diverse benamingen zoals 'Buckel-S' of 'Straßen-S'.

Lees verder

Lokale voorzetsels in het Duits

De 5 voorzetsels die u nodig heeft als u in het Duits wilt zeggen waar u naar toe gaat.

Wohin fahren Sie? Ich fahre nach Deutschland, zu meinen Freunden, in die Stadt und später aufs Land und auch noch an den Chiemsee. Het éne kleine woord 'naar' wordt in het Duits met verschillende woorden uitgedrukt. Weet u wanneer u welk voorzetsel moet gebruiken?

Lees verder

Het gebruik van wenn, wann, als in het Duits

Wanneer gebruik je 'Wenn' 'Wann' en 'Als'?

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Herkent u dat, van die woorden die u door elkaar gebruikt, waarvan u niet zeker bent, hoe ze gebruikt moeten worden? Zoals met de woorden

'wenn', 'wann' en 'als'?

Lees verder

'Urlaub' en 'Ferien' in het Duits

Het verschil tussen 'Urlaub' en 'Ferien' in het Duits

Terwijl je op dit moment misschien op vakantie bent, staat je hoofd er niet naar om een wetenschappelijke uitleg over taalkwesties te lezen. Met deze blog wil ik je wel op een paar punten wijzen als je in het Duits over vakantie praat.

Lees verder


Over ons

Zakelijk Duits leren aan professionals, daar draait het bij ons om. Academie Aan de Angstel is een taalinstituut waarin wij trainingen, cursussen en workshops Duits aanbieden. Met veel plezier leren we professionals, die actief zijn in een Duitstalig land, effectief communiceren in de Duitse taal.

De trainers zijn uitsluitend native speakers en hebben jarenlang ervaring met lesgeven.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u iedere maand leuke tips over Duitse taal ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons

Academie Aan de Angstel voor moeiteloos en correct communiceren in zakelijk Duits!

Copyright © 2022 Academie aan de Angstel