Nieuwsbrief november 2020: Mevrouw, de ‘Managerin'