Skip to main content

Het Duitse ‘Uhr’ betekent niet altijd hetzelfde als het Nederlandse ‘uur’

Het verschil tussen 'Uhr' en 'Stunde'

Er bestaat een grote gelijkenis tussen bepaalde Nederlandse en Duitse woorden. Hierdoor kan het gebeuren dat men in het Duits een woord gebruikt dat weliswaar bestaat maar in een andere context wordt gebruikt. Een voorbeeld is het woord 'Uhr'.

"De reis duurt een half uur" of "De vergadering begint over een uur", zeg je in het Nederlands.

Dat kun je niet vertalen in: "Die Fahrt dauert eine halbe Uhr" of "Die Besprechung fängt in einer Uhr an".

'Uur' heeft in het Nederlands 2 betekenissen:

  1. het tijdstip ("Het is drie uur”)
  2. de tijdsduur ("De reis duurt een uur")

Een Duitstalige zal u niet begrijpend aankijken als u tegen hem zegt: "Die Besprechung fängt in einer Uhr an".

Hoe je in het Duits over tijdstip of tijdsduur spreekt

In het Duits zijn er twee verschillende woorden voor het tijdstip en de tijdsduur:

  1. met het woord 'Uhr' geef je het tijdstip aan
  2. met het begrip 'Stunde' de tijdsduur

Voorbeelden:

  • Die Besprechung fängt um 15:00 Uhr an. (tijdstip)
  • Die Besprechung dauert 1 ½ Stunden. (tijdsduur)
  • Der Zug fährt um 15:05 Uhr ab. (tijdstip) (Men zegt: fünfzehn Uhr fünf)
  • Die Fahrt dauert 2 Stunden. (tijdsduur)

een kwartier = eine Viertelstunde
een half uur = eine halbe Stunde
drie kwartier = eine Dreiviertelstunde

Ook een klok is 'eine Uhr'

Wilt u op de hoogte blijven van onze blogs?

Ontvang om de maand leuke tips over o.a. de Duitse taal of omgangsvormen in Duitsland.

Inschrijven nieuwsbrief 4