Alles wat u altijd al had willen weten over de punctualiteit van Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers

duitse-punctualiteit

Toen ik besloot om in Nederland te gaan wonen stond ik er niet bij stil dat ik niet alleen een andere taal zou gaan spreken maar dat ook de dagelijkse gebruiken en gewoontes verschillend zijn. 

Een van deze verschillen is het tijdstip waarop een bijeenkomst of vergadering begint. Hier in Nederland komt men binnendruppelen en wordt er eerst koffie geschonken. Dan begint het werk. Ik was gewend dat je op tijd aanwezig bent en meteen begint met werken. En niet alleen dat ik het anders was gewend, ik vond het bovendien zonde van mijn tijd om koffie te drinken en te kletsen. Ik wilde gewoon beginnen.

TipWilt u in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland een professionele indruk maken? Wees dan op tijd. Afspraken beginnen vrijwel meteen op de afgesrpoken moment.

Wat maakt het uit als ik iets te laat ben? Dat kan toch gebeuren?

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ervaart men het als vervelend om te moeten wachten. Op tijd zijn is een teken van respect voor de planning van de ander en laat zien dat u uw afspraken na-komt. Te laat komen wordt als teken van slechte organisatie en arrogantie gezien. Er wordt beredeneerd dat, als u er niet in slaagt op tijd op uw afspraak te zijn, u ook in zaken niet te vertrouwen zult zijn.

Wat houdt dat precies in, op tijd zijn?

"Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit".

Deze zin leerden wij van jongsaf aan. Op tijd zijn betekent 5 minuten eerder aanwezig zijn. Zodat men op tijd kan beginnen.

TipTip:Zit u een vergadering voor? Zorg ervoor dat uw papieren klaar liggen en begin op tijd.

Er worden codes gehanteerd die u hoort te kennen als u op tijd wilt zijn.

Op uitnodigingen en op documenten van universiteiten kunt u afkortingen achter de begintijd van een event tegenkomen.

De betekenis van deze codes:

  • "c.t."-"cum tempore" is afkomstig uit het Latijn en betekent "met tijd".  

   1."... hält am 19.3. 2013 15:00 Uhr c.t. am Institut für Bildungswissenschaft im Hörsaal 1 (HS1) einen Vortrag zum Thema..."

Ook als "c.t." niet apart vermeld wordt, is het op universiteiten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk gebruikelijk dat hoorcolleges een kwartier later beginnen dan op het rooster vermeld staat. Dit wordt het "Akademische Viertel" genoemd. 

    2."... beginnt um 11:30 Uhr c.t."

"c.t." op uitnodigingen voor een event: in dit geval wil de organisator zeggen: "U wordt stipt om 11:45 uur verwacht".  Het kwartier is precies een kwartier.

"c.t." op uitnodigingen voor een persoonlijk gebeurtenis zoals een bruiloft, een jubileum of een afscheidsreceptie heeft een andere lading. Deze tijdsaanduiding stelt de gastheer/vrouw in de gelegenheid een groot aantal mensen persoonlijk te begroeten. Tot ruim een half uur na aanvang - in bovengenoemd geval 12:00 uur - bent u nog steeds op tijd.

  • "s.t."-"sine tempore" is het tegenovergetelde van "c.t." en betekent "zonder tijd".     

         "Wir laden Sie zu den Feierlichkeiten der Eröffnung ein. Beginn des Festaktes: 19:30 Uhr s.t."

De organisator zegt hiermee het volgende: "Ik verwacht dat u om 19:30 uur op uw plaats zit en niet pas op dit tijdstip arriveert."

Nog twee tijdsaanduidingen:

     "... erwarten wir Sie ab 20:00 Uhr"

betekent dat u mag komen wanneer het u belieft.

      " ... von 17:30 Uhr - 20:00 Uhr"

betekent dat u binnen het opgegeven tijdsbestek kunt komen en gaan zoals het u belieft.

Niet op tijd komen is

  •  te laat komen. 

Te laat komen is onbeleefd. Een vertraging die langer duurt dan een zekere mate van tolerantie toelaat, kan ertoe leiden dat degene die moet wachten zich beledigd of niet gerespecteerd voelt. De getolereerde grens ligt tussen de 5 en de 15 minuten. Het kan iedereen wel eens overkomen dat hij - bedoeld of onbedoeld - te laat is.

Wat te doen?

Tip

Tip: informeer degene waarmee u heeft afgesproken zodra u weet dat u de afspraak niet haalt. Bied excuses aan en noem een nieuwe aankomsttijd. 

Vertragingen horen de uitzondering te zijn, niet de regel.

  • te vroeg komen.

U heeft, om niet te laat te zijn, een marge ingepland die te ruim blijkt te zijn?

- Als het een zakelijke afspraak betreft is dat niet erg. Misschien moet u wachten.

- Als het uw eerste afspraak met een klant of zakelijk contact is, is het echter aan te raden precies op tijd te komen.

- Indien u privé bent uitgenodigd is te vroeg komen niet gewenst. Het kan zijn dat de gastheer of -vrouw nog niet klaar is met de voorbereidingen.

Wat denkt u:

bent u punctueel? Test uzelf

 Meer weten over omgangsvormen in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk? Bel of mail Anne Kewitsch voor een vrijblijvend gesprek. 

Academie Aan de Angstel voor moeiteloos en correct communiceren in het Duits!

 

 

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Zakelijk Duits leren bij Academie Aan de Angstel

Lees hier wat  klanten  over Academie Aan de Angstel vertellen of hoe de trainingen eruit zien. 

Inschrijven nieuwsbrief Academie Aan de Angstel

 

Lid vd DNHK

 

 

Reacties AAdA 4